Systemafspærring er specialister inden for afspærring af veje

Systemafspærring er specialister alle former for afspærringsopgaver på de danske lande- og motorveje. Vi har stor erfaring i renovering af motorvejsbroer samt slidlagsudskiftning på motorveje.

Komplekse afspærringsopgaver:
  • Brorenoveringer på motorveje
  • Motorvejsudvidelser
  • Asfaltrenoveringer på motorveje
  • Vejarbejde i og omkring motorvejskryds
  • Totalspærringer af motorveje
  • Store anlægsopgaver i tæt bytrafik

 

 

Afspærringsarbejde:

 • Brorenoveringer generelt
 • Asfaltrenoveringer generelt
 • Anlægsopgaver i byer
 • Vejudvidelser
 • Trafikomlægninger

DRI og TMA kørsel:

 • Udførelse af samtlige DRI afspærringer

Skilteproduktion:

 • Produktion, levering og montering af alle former for vejskilte

Rådighedsansøgninger:

 • Rådighedsansøgninger for afspærringsarbejde
 • Alle typer af opgaver der kræver en periodevis rådighed over vejen

Malede vejstriber:

 • Permanent opstribning
 • Midlertidig opstribning ved afspærringsarbejde
 • Symboler
 • Udførelse af p-båse
 • Udførelse af p-huse

Termoplaststriber: