Skiltekontrol:

Vi tilbyder dagligt tilsyn ved opstillede afspærringer i henhold til gældende myndighedskrav. Alle spærringer dokumenteres med billeder og GPS koordinater.